Mgr. Eva Kameníčková

Advokát

O mně

Advokát v Brně, Olomouci a Šternberku
Personal photo

Profil

Advokacii se věnuji od roku 2010, kdy jsem ještě při studiu začala vykonávat odbornou praxi v advokátních kancelářích v Brně, ve Šternberku a v Olomouci. Po ukončení studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v roce 2012 jsem nastoupila na pozici advokátního koncipienta v brněnské advokátní kanceláři se zaměřením zejména na občanské, obchodní a trestní právo.

Od roku 2017 působím jako samostatný advokát v Brně, i nadále však poskytuji právní služby klientům také v Olomouci a ve Šternberku.

V seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou jsem zapsána pod evidenčním číslem 17285. IČ: 05596017.

Služby

Právní služby poskytuji zejména v těchto oblastech:

poradenství v oblasti práva obchodních společností, vymáhání pohledávek, zastoupení při mimosoudních jednáních i v soudním procesu

kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní a pachtovní smlouvy, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti, příkazní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb aj.

vybraná témata obchodního práva, pracovního práva, ochrany osobních údajů a další dle Vašich požadavků

softwarové právo, internetové právo, právo doménových jmen

registrace ochranné známky, licenční a podlicenční smlouvy, autorské právo

příprava dokumentů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

převody nemovitých věcí, zástavní smlouvy, věcná břemena, advokátní úschovy

Časté dotazy

Vždy bude záviset na složitosti případu, napište mi a následně spolu vybereme nejvhodnější způsob řešení Vaší záležitosti. Případně mi přímo zavolejte nebo napište kvůli sjednání termínu schůzky, na které Vaši záležitost osobně probereme.

Na první schůzce spolu probereme Vaši záležitost, sdělím Vám možnosti dalšího postupu ve věci a předpokládanou výši odměny za právní služby. Napište mi nebo zavolejte a domluvíme se na termínu schůzky.

Odměna za právní služby závisí na konkrétních okolnostech případu a rozsahu poskytnutých služeb. U některých případů je těžké předem odhadnout přesnou výši celkové odměny, předpokládanou výši odměny za právní služby se však dozvíte již na první schůzce a v dalším průběhu řešení záležitosti spolu vždy probereme případné hrozící navýšení celkové odměny.

Určitě můžete. Zákon o advokacii mi ukládá povinnost dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti s poskytováním právních služeb dozvím, nemusíte proto mít žádné obavy.

V souladu s ustanovením § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuji klienty, kteří jsou spotřebiteli (tj. fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání), že nedojde-li ke smírnému vyřešení případného sporu mezi advokátem a klientem vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).

Máte další dotazy? Kontaktujte mě.

Kontakt

Mgr. Eva Kameníčková, advokát

Adresa : Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Email : eva@kamenickova.cz

Telefon : +420 777 285 124

Datová schránka: mts9hpc